Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Zahlen-Αριθμοί (2)

Die Zahlen von 0 bis 1.000.000.000.000

Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 1.000.000.000.000


Άκουσέ τους:
http://www.languageguide.org/german/numbers/

0 = null
1 = eins
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben
8 = acht
9 = neun
10 = zehn
11 = elf
12 = zwölf
13 = dreizehn
14 = vierzehn
15 = fünfzehn
16 = sechzehn
17 = siebzehn
18 = achtzehn
19 = neunzehn
20 = zwanzig
21 = einundzwanzig
22 = zweiundzwanzig
23 = dreiundzwanzig
24 = vierundzwanzig
25 = fünfundzwanzig
26 = sechsundzwanzig
27 = siebenundzwanzig
28 = achtundzwanzig
29 = neunundzwanzig
30 = dreiβig
31 = einunddreiβig
32 = zweiunddreiβig
40 = vierzig
50 = fünfzig
60 = sechzig
70 = siebzig
80 = achtzig
90 = neunzig
100 = ( ein )hundert
101 = ( ein )hunderteins
102 = ( ein )hundertzwei
200 = zweihundert
300 = dreihundert
400 = vierhundert
500 = fünfhundert
600 = sechshundert
700 = siebenhundert
752 = siebenhundertzweiundfünfzig
1.000 = ( ein )tausend
1.001 = ( ein )tausendeins
1.002 = ( ein )tausendzwei
2.000 = zweitausend
258.327 = zweihundertachtundfünfzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig
1.000.000 = eine Million
2.000.000 = zwei Millionen
2.999.999 = zwei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig
1.000.000.000 = eine Milliarde
1.000.000.000.000 = eine Billion

Παιχνίδι- kommen, wohnen

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Onine Wortbuch - On line λεξικό

Πώς προφέρεται το γράμμα ch

Aussprache = προφορά

Ακούγεται όπως στην ελληνική λέξη "Ζάχαρη", όταν υπάρχει πριν
a, o, u


Ακούγεται όπως στην ελληνική λέξη "χέρι", όταν υπάρχει πριν
e, i, ä, ö, ü

Ακούγεται όπως στην ελληνική λέξη "χέρι", όταν υπάρχει πριν
eu, äu

Ακούγεται όπως στην ελληνική λέξη "χέρι", όταν υπάρχει πριν
l, n, r
Ακούγεται όπως στην ελληνική λέξη "κάτω", όταν υπάρχει μετά
s


Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Wortschatz Lektion 1- Λεξιλόγιο κεφάλαιο 1

Erste Βekanntschaft   
Πρώτη γνωριμία
Seite 14
Σελίδα 14
die Ηauptstadt
η πρωτεύουσα
Deutschland
Γερμανία
Seite 15
Σελίδα 15
Kommst du aus…?
Κατάγεσαι από…;
Heißt du…?
Ονομάζεσαι/λέγεσαι…;
Ja
Ναι
Nein
Όχι
Entschuldigung
συγγνώμη
Spanien
Ισπανία
England
Αγγλία
Italien
Ιταλία
Griechenland
Ελλάδα
Österreich
Αυστρία
Seite 16
Σελίδα 16
Hallo!
Γεια!
Bist du…?
είσαι εσύ…;
und
και
Und du?
Κι εσύ;
Ich bin …
Εγώ είμαι…
Willkommen!
Καλώς όρισες
Vielen Dank!
Ευχαριστώ πολύ
in Berlin
στο Βερολίνο
der Vorname
το όνομα
der Familienname
το επίθετο
die Familie
η οικογένεια
die Telefonnummer
ο αριθμός τηλεφώνου
die Adresse
η διεύθυνση
die Heimatadresse
η διεύθυνση  κατοικίας
die Zieladresse
η διεύθυνση προορισμού
Barcelona
Βαρκελώνη
Woher?
Από πού;
Wo?
Πού;
Wo wohnst du?
Πού μένεις;
Seite 17
Σελίδα 17
der Bruder (von)…
ο αδελφός (του/της)
Ich komme aus…
κατάγομαι  από…
der Freund (von)…
ο φίλος (του/της)…
die Freundin (von)…
η  φίλη (του/της)…
aber
αλλά
das Verb
το ρήμα
Ich wohne in…
Εγώ μένω στο/στη…
Salzburg
Ζάλτσμπουργκ
Wien
Βιέννη
Athen
Αθήνα
Saloniki
Θεσσαλονίκη
München
Μόναχο
Seite 18
Σελίδα 18
Guten Tag!
Καλημέρα! Χαίρεται!
Wie geht’s?
Τι κάνεις; Πώς πάει;
Danke, gut.
Καλά, ευχαριστώ
Und dir?
Κι εσύ;
Alles o.k.
Όλα εντάξει
Das ist…
Αυτός/ή/ό είναι
jetzt
τώρα
bei uns
σε μας
aus der Türkei
από την Τουρκία
Wie alt bist du?
Πόσο χρονών είσαι;
die Straße
η οδός
Wie heißt du (denn)?
Πώς ονομάζεσαι;
Ich heiße …
Ονομάζομαι..
vierzehn
δεκατέσσερα
fünfzehn
δεκαπέντε
Ich bin … Jahre alt.
Εγώ είμαι… χρονών
so wie
όπως
hier
εδώ
Wie?
Πώς;
Seite 19
Σελίδα 19
die Türkei
η Τουρκία
die Schweiz
η Ελβετία
Ergänze!
Συμπλήρωσε!
die Fragen
οι ερωτήσεις
Seite 20
Σελίδα 20
eins
ένα
zwei
δύο
drei
τρία
vier
τέσσερα
fünf
πέντε
sechs
έξι
sieben
επτά
acht
οχτώ
neun
εννέα
zehn
δέκα
elf
έντεκα
zwölf
δώδεκα
dreizehn
δεκατρία
vierzehn
δεκατέσσερα
fünfzehn
δεκαπέντε
sechzehn
δεκαέξι
siebzehn
δεκαεπτά
achtzehn
δεκαοχτώ
neunzehn
δεκαεννέα
zwanzig
είκοσι
Gute Nacht!
καληνύχτα
Auf Wiedersehen!
Εις το επανειδείν! Αντίο!
Seite 21
Σελίδα 21
Musik
η μουσική
Sport
η γυμναστική
Computer
ο υπολογιστής
Seite 22
Σελίδα 22
die Apotheke
το φαρμακείο
die Post
το ταχυδρομείο
die Bank
η τράπεζα
der Supermarkt
το σούπερ μάρκετ
der Handy-Laden
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας