Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Die Possessivpronomen - Οι κτητικές αντωνυμίεςDie Possessivpronomen


                       der Fußball

ich - Das ist mein Fußball
du - Das ist dein Fußball
er - Das ist sein Fußball
sie - Das ist ihr Fußball
es - Das ist sein Fußball
wir -Das ist unser Fußball
ihr - Das ist euer Fußball
sie - Das ist ihr Fußball
Sie - Das ist Ihr Fußball

                     die Musik

ich - Das ist meine Musik
du - Das ist deine Musik
er - Das ist seine Musik
sie - Das ist ihre Musik
es - Das ist seine Musik
wir -Das ist unsere Musik
ihr - Das ist eure Musik
sie - Das ist ihre Musik
Sie - Das ist Ihre Musik

                          das Foto

ich - Das ist mein Foto
du - Das ist dein Foto
er - Das ist sein Foto
sie - Das ist ihr Foto
es - Das ist sein Foto
wir -Das ist unser Foto
ihr - Das ist euer Foto
sie - Das ist ihr Foto
Sie - Das ist Ihr Foto

                         die Hobbys

ich - Das sind meine Hobbys
du - Das sind deine Hobbys
er - Das sind seine Hobbys
sie - Das sind ihre Hobbys
es - Das sind seine Hobbys
wir -Das sind unsere Hobbys
ihr - Das sind eure Hobbys
sie - Das sind ihre Hobbys
Sie - Das sind Ihre Hobbys


Deutsch ein Hit 1- Lektion 3- Wortschatz

Για να κάνεται εξάσκηση στο Λεξιλόγιου του τρίτου κεφαλαίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://quizlet.com/72534492/deh-1-lektion-3-wortschatz-flash-cards/

Για επανάληψη με κάρτες πατήστε παρακάτω:
http://quizlet.com/72534492/flashcards

Για να ελέγξετε αν μάθατε τις λέξεις:
http://quizlet.com/72534492/flashcards

Για να κάνετε τεστ με τις λέξεις:
http://quizlet.com/72534492/test

Για εξάσκηση στην ορθογραφία:
http://quizlet.com/72534492/speller

Για να παίξετε με τις λέξεις:
http://quizlet.com/72534492/scatter

https://quizlet.com/72534492/spaceraceΠαρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Κλίση fahren -lesen


  • Ανώμαλα λέγονται τα ρήματα που κατά την κλίση αλλάζει  το θεματικό τους φωνήεν, αρκετές φορές και το σύμφωνο, στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού.
  • Ομαλά και ανώμαλα ρήμαρα έχουν κατά την κλίση τους στον ενεστώτα τις ίδιες καταλήξεις.
fahr-en (πηγαίνω με μέσο)
les-en (διαβάζω)
ich
fahr-e
les -e
du
fähr-st
lies -t
er/sie/es
fähr- t
lies - t
wir
fahr- en
les -en
ihr
fahr -t
les -t
sie/Sie
fahr -en
les -en

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Ο πληθυντικός στα γερμανικά


O πληθυντικός σχηματίζεται με 10 διαφορετικούς τρόπους, γι΄αυτό καλό είναι να μαθαίνουμε το ουσιαστικό μαζί με το αρθρο και τον πληθυντικό του!  1.      -̈er 
  2.      -e
  3.      -
  4.      -en
  5.      -nen
  6.      -̈e
  7.      -s
  8.       
  9.      -n
10.      -er
  1. der Mann, die Männer - ο άνδρας, οι άνδρες
  2. der Film, die Filme - η ταινία, οι ταινίες
  3. der Sänger, die Sänger - ο τραγουδιστής, οι τραγουδιστές
  4. die Frau, die Frauen - η γυναίκα, οι γυναίκες
  5. die Sängerin, die Sängerinnen - η τραγουδίστρια, οι τραγουδίστριες
  6. der Basketball, die Basketbälle - η μπάλα του μπασκετ, οι μπάλες του μπασκετ
  7. das Hobby, die Hobbys- το χόμπι, τα χόμπι
  8. die Mutter, die Mütter- η μητέρα, οι μητέρες
  9. die Gitarre, die Gitarren- η κιθάρα, οι κιθάρες
10. das Lied, die Lieder- το τραγούδι, τα τραγούδιαΤετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Präsens - Ενεστώτας: Η κλίση των ρημάτων ενεστώτα

GRAMMATIK
DAS VERB
DER INFINITIV

VERBEN
Η κλίση των ρημάτων με κατάληξη –en στον ενεστώτα

kommen
ich komme
du kommst
er kommt
sie kommt
es kommt
wir kommen
ihr kommt
sie kommen
Sie kommen

Ομαλά ρήματα - Regelmäßige Verben
wohnen (κατοικώ)  lachen (γελώ)  hören (ακούω )   suchen (ψαχνω)  
ich wohneich lache

du wohnstdu lachst

er wohnter lacht

sie wohntsie lacht

es wohntes lacht

wir wohnenwir lachen

ihr wohntihr lacht

sie wohnensie lachen

Sie wohnenSie lachen1. Η κλίση των ρημάτων με χαρακτήρα –t, -d, -m, -n, στον ενεστώτα.

Στα ρήματα που το θέμα τους λήγει στ –t ή -d προσθέτουμε για λόγους ευφωνίας, 
στο β΄ και γ΄ πρόσωπο ενικού και
 στο β΄ πληθυντικού ένα -e πριν την κατάληξη
Στα ρήματα που το θέμα τους λήγει σε-m, -n,προσθέτουμε για λόγους ευφωνίας,
στο β΄ και γ΄ πρόσωπο ενικού και 
στο β΄ πληθυντικού ένα -e πριν την κατάληξη
 ΜΟΝΟ όταν πριν από τα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ένα από τα σύμφωνα r, l, h

arbeiten = δουλεύω
ich arbeite
du arbeitest
er, sie, es arbeitet
wir arbeiten
ihr arbeitet
sie, Sie arbeiten

reden= μιλάω

Η κλίση των βοηθητικών ρημάτων
Στα γερμανικά έχουμε τρία βοηθητικά ρήματα haben (= έχω), sein (=είμαι), werden (=γίνομαι)
haben= έχω              
ich habe
du hast
er, sie , es hat,
wir haben
ihr habt
sie, Sie haben
sein = είμαι          
ich bin
du bist
er, sie, es ist
wir sind
ihr seid
sie, Sie sind
werden= γίνομαι
ich werde
du wirst
er, sie, es wird
wir werden
ihr werdet
sie, Sie werden

Τα ρήματα sein και werden συντάσσονται με κατηγορούμενο (πάντα σε ονομαστική πτώση),
Ενώ το ρήμα haben  συντάσσεται με αντικείμενο σε αιτιατική πτώση

2. Η κλίση των ρημάτων με χαρακτήρα –z, -s,

 -ß, -x, στον ενεστώτα.


Στα ρήματα που το θέμα τους τελειώνει σε «-z, -s, -ß, -x», δε γράφουμε στο β΄ ενικού το -s στην κατάληξη.
Τέτοια ρήματα είναι: heißen (ονομάζομαι), tanzen (χορεύω), lesen (διαβάζω), lassen (αφήνω), sitzen (κάθομαι), boxen (παίζω μποξ)
heißen=ονομάζομαι                
ich heiße
du heißt
er, sie, es heißt
wir heißen
ihr heißt
sie, Sie heißen
sitzen =καθομαι                
ich sitze
du sitzt
er, sie, es sitzt
wir sitzen
ihr sitzt
sie, Sie sitzen
lassen=αφήνω              
ich lasse
du lässt
er, sie, es lässt
wir lassen
ihr lasst
sie, Sie lassen

setzen=καθίζω
Person
πρόσωπο
Personalpronomen
προσωπική αντωνυμία
Stamm
Θέμα
Endung
κατάληξη
1. Person Singularichsetze
2. Person Singulardusetzt
3. Person Singularer, sie, es, mansetzt
1. Person Pluralwirsetzen
2. Person Pluralihrsetzt
3. Person Pluralsie, Siesetzen


3. Präsens der Verben mit -er am Stammende (Ρήματα που το θέμα του τελειώνει σε -er )fordern=απαιτώ
Person
πρόσωπο
Personalpronomen
προσωπική αντωνυμία
Stamm
Θέμα
Endung
κατάληξη
1. Person Singularichforder  e
2. Person Singularduforderst
3. Person Singularer, sie, es, manfordert
1. Person Pluralwirfordern
2. Person Pluralihrfordert
3. Person Pluralsie, Siefordern

Präsens der Verben mit -el am Stammende Ρήματα με κατάληξη θέματος -el
lächeln = γελάω
Person
πρόσωπο
Personalpronomen
προσωπική αντωνυμία
Stamm
Θέμα
Endung
κατάληξη
1. Person Singularichchle
2. Person Singulardulächel st
3. Person Singularer, sie, es, manlächelt
1. Person Pluralwirlächeln
2. Person Pluralihrlächelt
3. Person Pluralsie, Sielächeln

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

Ανώμαλα λέγονται τα ρήματα που το θεματικό τους φωνήεν, αρκετές φορές και το σύμφωνο, αλλάζει μόνο στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού.

Ομαλά και ανώμαλα έχουν κατά την κλίση τους στον ενεστώτα τις ίδιες καταλήξεις.

Ανώμαλα ρήματα - Unregelmäßige Verben
sprechen (μιλάω)   sehen ( βλέπω)  lesen (... )  essen (....)   nehmen (....)    schlafen (....)   
ich sprecheich sehedu sprichstdu siehster sprichter siehtsie sprichtsie siehtes sprichtes siehtwir sprechenwir sehenihr sprechtihr sehtsie sprechensie sehenSie sprechenSie sehen
Θεωρία - Παραδείγματα:

Text

Scorpions
Fragen
1. Was sind die Scorpions?
2. Woher kommen die Scorpions
3. Was für (τι είδους) Musik machen sie?
4. Was ist ihr Lied (το τραγούδι τους) Wind of Change?
5. Wie heißt der Sänger?
6. Wer spielt Gitarre?
7. Wer spielt Schlagzeug?
8. Was ist ihr Hobby?

http://el.wikipedia.org/wiki/Scorpions

Pink
Fragen
1. Was ist Pink?
2. Wie (πώς) ist Pink?
3. Was für (τι είδους) Lieder singt sie?
4. Wie finden (πώς βρίσκουν) die Jugendlichen Pink?
5. Was ist ihr Hobby (το χομπυ της)?

Justin Timberlake
Fragen
1. Woher kommt Justin Timberlake?
2. Was sind seine Hobbys?
3. Was ist er von Beruf (τι επάγγελμα κάνει)?
4. Wie finden Mädchen Filme mit Justin Timberlake?


Welche Musikgruppe ist in Griechenland beliebt?

Welche ist deine Lieblingsmusikgruppe?
Wer ist dein Lieblingssänger?


Hilfsverben- Βοηθητικά ρήματα

sein=είμαι


  PERSON  PRÄSENS  Ενεστώτας
  Ich binεγώ είμαι
  Du bistεσύ είσαι
  Er / Sie / Es istαυτός/αυτή/αυτό είναι
  Wir sindεμείς είμαστε
  Ihr seidεσείς είστε
  Sie sindαυτοί, αυτές, αυτά είναι

haben=έχω

  PERSON       PRÄSENS  Ενεστώτας
  Ich habe εγώ έχω 
  Du hast εσύ έχεις 
  Er / Sie / Es hat αυτός, αυτή, αυτό έχει
  Wir haben εμείς έχουμε
  Ihr habt εσείς έχετε
  Sie/sie habenΕσεις/αυτοί έχουν

werden=γίνομαι, θα

PERSON  PRÄSENS   Ενεστώτας
  Ich werdeεγώ γίνομαι
  Du wirstεσύ γίνεσαι
  Er / Sie / Es wirdαυτός, αυτή, αυτό γίνεται
  Wir werdenεμείς γινόμαστε
  Ihr werdetεσείς γίνεστε
  Sie werdenαυτοί, αυτές, αυτά γίνονται
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015