Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Άρνηση

Hörtext S.66-Schulsachen

Kursbuch: Seite 66, 5.

M.-C.: Carmen, morgen gehen wir in die Schule. Hast du ........ Schultasche?
C: Nein, ich habe ............ Schultasche. Ich habe nur ....... Heft und ........ Kuli. Brauche ich noch etwas?
M.-C.: Hast du ..........  Füller?
C: Nein, ich habe .......... Füller.
M.-C.: Aber du brauchst ........... Füller.
C.: Ich habe auch k........ Bleistift, k.......... Spitzer, k........... Radiergummi und k......... Lineal.
M.-C.: Das geht nicht. Also brauchst du ........... Bleistift, .......... Spitzer, .......... Radiergummi und ....... Lineal.
C: Gut. Dann brauche ich aber auch ....... Federtasche.
M.-C.: Komm, da sind Federtaschen. Und da links gibt es die anderen Schulsachen. Morgen haben
wir Kunst. Hast du ........ Malkasten?
C.: Nein, ich habe .......... Malkasten und ......... Buntstifte, aber ich habe Filzstifte.
M.-C.: Ok. Du nimmst mein.... Malkasten. Du kaufst nur einen Pinsel.
C.: Dann haben wir alles.
M.-C.: Ach, hast du eigentlich Turnschuhe für Sport?
C.: Ja, natürlich.

Hörvestehen:
Stundenplan

Schulsachen-Memory

Schulsachen- Kreuzworträtsel

Schulsachen- In 5 Minuten- Spiel

Schulsachen Grammatik- Bestimmter und Unbestimmter Artikel

Schulsachen- Akkusativ

Schule und Unterricht- Negation

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Deutschland

Lektion 5- Wortschatz

Επανάληψη - Wiederholung

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=142

ADUSO


A = aber
D = denn
U = und
S = wonders
O = oder


Ασκήσεις:

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Zahlen (3)
Αριθμοί για παιδιά - μετράω από το ένα εως το δέκα


Τραγούδι με αριθμούς (δεν είναι τόσο  καλή η προφορά, κρατάμε μόνο τη μελωδία)